PROVOZNÍ ŘÁD

Autorizované SPINNING® centrum Mystik Brno, Gajdošova 7, Brno 615 00

·         Klient je povinen se řídit instrukcemi lektora. V případě, že klient opakovaně nebude respektovat nařízení instruktora, může být z lekce vykázán, a to bez nároku na vrácení vstupného.

·         Pokud má klient jakékoliv zdravotní omezení, které mu nedovoluje v plné míře absolvovat lekci v rámci SPINNING®  programu, je povinen toto omezení instruktorovi oznámit před každou lekcí.

·         Nezletilým osobám mladším 15-ti let je povolen vstup jen v doprovodu dospělé osoby. Přítomnost takové osoby je nutno předem nahlásit lektorovi.

·         Klienti jsou povinni udržovat pořádek a čistotu. Po každé lekci musí očistit kolo za použití hygienických prostředků, které jsou v centru k tomuto účelu volně přístupné. 

·         Klient nesmí, vyjma základního nastavení, manipulovat s kolem. Každou závadu či nedostatek na kole nahlásí instruktorovi a ten sjedná nápravu.

·         Permanentky bez vyplnění data platnosti jsou neplatné. Ve svém vlastním zájmu se ujistěte, že na permanentce je datum vypsané.

·         Doporučujeme klientům, aby si každou lekci předem rezervovali. Pokud tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazená, a nebudete ji moci absolvovat. Rezervaci je možné zrušit do 12 hod v den konání lekce – bez poplatku. Pokud tak neučiníte, činí storno poplatek 50 Kč a neomluvenou hodinu je klient povinen uhradit v plné výši, i když lekci neabsolvoval.

·         Provozovatel si vyhrazuje změnu instruktora na dané lekci.      

Děkujeme Všem, že akceptujete naše požadavky. Jsou dány pro Vaše bezpečí a pohodlí, a jsou bez výjimky platné pro všechny návštěvníky.

 

 


Kontakt

SPINNING® centrum Mystik Brno

MIŠMAŠ FITNESS CENTRUM
Gajdošova 7
Centrum Nová Osada
615 00 Brno
Dotazy+Objednávky: +420 725 831 485